Publicerad: 7 juni 2016

Överenskommelsens innehåll

Totalt fördelas 780 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner, vilka utbetalas i tre olika delar. Medlen fördelas utefter befolkningsmängd och betalas ut första kvartalet 2016.

Överenskommelsen har fem fokusområden:

  • Förebyggande och främjande insatser
  • Tillgängliga och tidiga insatser
  • Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Utsatta grupper
  • Ledning, styrning och organisation

Fördelning av pengar

1. Analys och handlingsplan

300 miljoner kronor fördelas till landstingen/regionerna, och 200 miljoner kronor fördelas till kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla insatserna inom de fem fokusområden som anges i överenskommelsen. En analys och handlingsplan samt en ekonomisk redovisning ska inkomma till SKL senast den 31 oktober i inmatningsverktyget.

2. Stimulering av nya initiativ för att nå unga

150 miljoner kronor fördelas till landstingen för att användas för att stimulera nya initiativ för att nå unga, exempelvis självinläggningsprojekt och första linjens psykiatri. En ekonomisk redovisning ska inkomma till SKL senast den 31 oktober i inmatningsverktyget.

3. Satsning på ungdomsmottagningar

130 miljoner kronor fördelas till kommuner och landsting för att användas till satsningar på ungdomsmottagningar. Medlen kan exempelvis gå till utökade öppettider, förstärkt kompetens, ökad tillgänglighet eller till att starta upp nya mottagningar. En gemensam redovisning av hur medlen har eller ska användas för att förstärka eller starta ungdomsmottagningar ska inkomma till SKL senast den 31 oktober. Mer information om redovisningen gällande medlen för ungdomsmottagningar kommer att presenteras i april.

Fakturering av stimulansmedel

Inmatningsfunktion för redovisning av tilldelade medel

Presentation över hur stimulansmedlen fördelas mellan kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot