Publicerad: 23 februari 2017

Stöd till analys och handlingsplan

SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen inom området psykisk hälsa under 2016.

På Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats hittar du ett stöd för den analys och handlingsplan som kommunerna och landstingen gemensamt genomför inom ramen för Överenskommelsen 2016.

Stöd till analys och handlingsplan, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Tillsammans med stöd till analys och handlingsplan presenteras även en länksamling till statistik som kan vara användbar för kommuner och landsting i sitt arbete med handlingsplanerna.

Statistik för analys och handlingsplan, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot