Publicerad: 10 juli 2017

Stöd till analys och handlingsplan

En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk hälsa 2017 utgörs av att landstingen och kommunerna får medel för att göra kompletterande, och vid behov förnyade och fördjupade, analyser av befolkningens behov.

På Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats hittar du ett stöd för den analys och handlingsplan som kommunerna och landstingen gemensamt genomför inom ramen för Överenskommelsen 2017. I augusti 2017 kommer även sammanställningar presenteras över de insamlade nyckelindikatorerna för barn och unga.

Stöd till analys och handlingsplan, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Tillsammans med stöd till analys och handlingsplan presenteras även en länksamling till statistik som kan vara användbar för kommuner och landsting i sitt arbete med handlingsplanerna.

Statistik för analys och handlingsplan, Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot