Publicerad: 31 oktober 2016

Satsning på ungdomsmottagningar

I 2016 års överenskommelse finns en satsning på ungdomsmottagningar, där 130 miljoner kronor tillförs kommuner och landsting.

Medlen ”kan gå till utökade öppettider, förstärkt kompetens, ökad delaktighet, eller att starta upp nya mottagningar”.

Redovisning

Redovisning av tilldelade medel sker senast den 31 oktober 2016 i SKL:s inmatningsverktyg. Landstingen ansvarar för redovisningen av de medel som har tilldelats länet. I Stockholms län där medlen rekvirerats separat av kommuner och landsting ansvarar respektive kommun/landsting för den ekonomiska redovisningen, medan landstinget ansvarar för den gemensamma övriga redovisningen. Även detta redovisas i SKL:s inmatningsverktyg.

Medel som inte har använts för ändamålet under året återbetalas till SKL som i sin tur betalar tillbaka medlen till Kammarkollegiet.

Enkäterna kan laddas ner i PDF-format och finns publicerade i inmatningsverktyget.

Enkät 3 a Satsning på ungdomsmottagningar (PDF, nytt fönster)

Enkät 3 b Satsning på ungdomsmottagningar - kommuner i Stockholms län (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot