Publicerad: 4 oktober 2019

Fråga och svar

Hur fakturerar vi gemensamma medel för kommuner och regioner?

Dessa fakturor ska separeras från fakturor för övriga stimulansmedel.

För rekvirering av stimulansmedel för ungdomsmottagningar samt stimulansmedel för att stärka samverkan behöver ekonomichef eller jämförbart för den huvudman som lokalt har fått i uppdrag att fakturera dessa medel skicka ett mejl till sofie.johansson@skl.se innan fakturering sker. I mejlet ska det framgå att personen intygar att man har fått i uppdrag av övriga huvudmän (kommuner och region) att hämta medlen.

Informationsansvarig

  • Sofie Johansson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot