Publicerad: 4 oktober 2019

Fråga och svar

Hur ska rapporteringen gå till?

Kommuner och regioner ska göra sina redovisningar till SKL senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts, uppdelat på de olika områdena, samt en aktuell uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018.

Digitala formulär för inmatning av uppgifterna kommer att finnas på skl.se senast den 1 december 2019.

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot