Publicerad: 16 maj 2016

Psykiatrisk heldygnsvård

Ny lagstiftning gäller kring psykiatriskt heldygnsvård och inom rättspsykiatrisk vård gällande säkerhetsåtgärder.

Psykiatrilagsutredningen

I april 2012 presenterade regeringens utredare Jerry Eriksson den så kallade psykiatrilagsutredningen SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit en aktiv part både som experter i utredningsarbetet så väl som remissinstans.

Ny lagändring trädde i kraft oktober 2014.

Mobiltelefon

Lagstiftning gällande säkerhetsåtgärder

Reglerna för hur patienter inom rättspsykiatrisk vård får använda till exempel mobiltelefoner, datorer och surfplattor ändras. En del patienter som får rättspsykiatrisk vård förbjuds att ha annan utrustning för att kommunicera elektroniskt än den som vårdgivaren erbjuder.

Patienter som vårdas frivilligt på avdelningar för psykiatrisk tvångsvård kan få samma inskränkningar som patienter som tvångsvårdas när det gäller till exempel alkohol och narkotika. En allmän kontroll vid inpassering får införas på alla avdelningar som har höjd säkerhetsklass.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot