Publicerad: 7 februari 2015

Kollegiala revisioner

Med kollegiala revisioner ska vårdgivare granska sig själva. I arbetet med revisioner innebär det att verksamheten granskas utifrån aspekter som organisation, klinisk verksamhet, patientanpassning, utbildning och kompetens samt forskning och utveckling.

Kollegial revision av barn- och ungdomspsykiatriska tvångsvården

SKL har tillsammans med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri arbetat fram ett underlag för utförande av granskningar, eller revisioner som vi också kallar det, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). Detta material är framtaget för att användas inom den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården, BUP.

Kollegiala revisioner barn- och ungdomspsykiatriska tvångsvården januari 2015 (PDF, nytt fönster)

Film som beskriver kollegiala revisioner i BUP:s tvångsvård (Film, cirka 20 minuter)

Verksamhetens arbete med kollegiala revisioner

Hur verksamheten kan arbeta med kollegiala revisioner (PDF, nytt fönster)

Genom att regelbundet och systematiskt utföra egna revisioner kan vården själv följa upp den psykiatriska tvångsvården inom vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin och upptäcka vad som behöver utvecklas. Ett sådant arbete kan bidra till att skapa en rätts- och patientsäker vård där patientens behov sätts i centrum. Revisionen ger möjlighet till samtal om tvångsvården från olika perspektiv.

I arbetet med revisioner innebär det att verksamheten granskas utifrån aspekter som organisation, klinisk verksamhet, patientanpassning, utbildning och kompetens samt forskning och utveckling.

Del av systematisk kvalitetsarbete

I den ursprungliga föreskriften SOSFS 2008:18 rörande psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård fanns oklarheter rörande sekretessbestämmelser vilket fick till följd att Socialstyrelsen ändrade föreskriften och de allmänna råden (SOSFS 2013:8 (M)).  Förändringarna trädde i kraft 1 juni 2013 och granskningarna ska nu göras som en del av det interna systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). 

Vägledning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot