Publicerad: 5 oktober 2018

Utveckling av vården kring självskadebeteende

SKL och Socialdepartementet har enats om en satsning för att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Nationella självskadeprojektet

Nationella Självskadeprojektet är ett handlingsprogram med syfte att fördjupa kunskapen om och utveckla vården av unga med självskadebeteende.

I Nationella Självskadeprojektet arbetar medarbetare inom alla landsting och regioner tillsammans med forskare och personer med egen erfarenhet för att personer med självskadebeteende ska få ett gott bemötande, adekvat vård och rätt insatser oavsett var man söker vård.

Nationella Självskadeprojektet syftar till att:

  1. Säkerställa ett gott bemötande och en vård med hög kvalitet för personer med självskadebeteende i hela vårdkedjan
  2. Brukar- och närståendeperspektiv ska vara med i all vård och vårdutveckling
  3. Vården vid självskadebeteende ska vara jämlik i Sveriges alla landsting och regioner, ha hög tillgänglighet och rimliga väntetider.

Läs vidare

Kontakt

Eva Klingberg
Projektledare
070-896 60 62
eva.klingberg@kentor.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot