Publicerad: 19 mars 2015

Självskador

SKL och Socialdepartementet har enats om en satsning för att utveckla och samordna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende.

Nationella självskadeprojektet

Nationella självskadeprojektet är ett handlingsprogram med syfte att fördjupa kunskapen om och utveckla vården av unga med självskadebeteende.

självskada

Syftet med överenskommelsen är att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden. Målsättningen är att förebygga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom att skapa en struktur som bättre tillgodoser dessa personers behov av vård.

Det övergripande målet med satsningen är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska antalet unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder bland unga kvinnor.

Arbete via nationella kunskapsnoder

Arbetet bedrivs genom tre nationella kunskapsnoder och varje landsting har nu anslutit sig till någon av de noderna Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Inom noderna pågår ett antal delprojekt som ska bidra till de övergripande målen.

Nationella självskadeprojektet

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot