Publicerad: 7 mars 2019

Sjukskrivning och rehabilitering

SKL arbetar för att sjukskrivningsfrågan får en ökad prioritet i hälso- och sjukvården samt för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Illustration med två personer som samtalar

SKL har tagit fram olika stöd för regioners kompetensutveckling i
försäkringsmedicin.

Illustration med tre personer som läser

Webbutbildning, filmer, böcker och aktuell forskning inom rehabiliteringskoordinering.

Illustration med en person som läser

SKL arbetar för en minskning av onödiga medicinska intyg, bättre samordning och fortsatt digitalisering.

Illustration handslag

För kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården och ökad samverkan med andra aktörer.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Cecilia Alfvén
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot