Publicerad: 16 april 2019

Sjukskrivning och rehabilitering

SKL arbetar för att sjukskrivningsfrågan får en ökad prioritet i hälso- och sjukvården samt för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Illustration för puffbild

SKL har tagit fram olika stöd för regioners kompetensutveckling i
försäkringsmedicin.

Illustration på puffbild

Webbutbildning, filmer, böcker och aktuell forskning inom rehabiliteringskoordinering.

Illustration för puffbild

SKL arbetar för en minskning av onödiga medicinska intyg, bättre samordning och fortsatt digitalisering.

Illustration på puffbild

För kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården och ökad samverkan med andra aktörer.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot