Publicerad: 12 april 2016

Arkiv sjukskrivning och rehabilitering

Aktuellt

Publikationer och rapporter

 • 2016-03-15
  Broschyr om sjukskrivning och rehabilitering
  I denna broschyr beskrivs överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen om en säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliterings­process under 2016.
 • 2015-06-16
  Koordinatorer i vården – ett effektivt och viktigt stöd
  Införandet av koordinatorer inom hälso- och sjukvården för en smidig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har gett mycket goda effekter visar en ny studie från Sveriges Kommuner och Landsting. Koordinatorn behövs för att stödja patienten att komma tillbaka till arbetslivet.
 • 2014-08-22
  Lyckat införande av internet-KBT kräver förberedelse
  En bred landstingsövergripande satsning på internet-KBT tillsammans med primärvård och psykiatri är modellen för att nå framgång. Gärna med uppbackning från förvaltnings- och politisk nivå. Det visar en färsk utvärdering av ett pilottest i Landstinget i Kalmar län.
 • 2014-06-24
  Rehabiliteringsgarantin förebygger sjukskrivningar vid psykisk ohälsa
  Tidig KBT-behandling, innan personer hunnit bli sjukskrivna för psykisk
  ohälsa, verkar ha god effekt. KBT-behandling minskade sjukfrånvaron hos personer med psykisk ohälsa med ungefär 35 procent per år. Även antalet vårdbesök och förskrivna läkemedel sjönk efter behandlingen.

 • 2014-04-28
  Allt bättre läkarintyg
  Kvaliteten på läkarintygen blir allt bättre i landstingen och de
  regionala skillnaderna minskar. Det visar Försäkringskassans granskning. Resultatet blir allt bättre underlag för kvalitetssäkra
  sjukskrivningar.

 • 2014-03-25
  Processutvärdering visar på få kontakter med arbetsgivare
  Lite fokus på återgång i arbete under MMR-insatserna. Hög
  personalomsättning i teamen. Det är några resultat som framkommer i Karolinska institutets processutvärdering av Rehabiliteringsgarantin.

 • 2013-10-25
  Mer ledning och styrning av sjukskrivningsfrågor i vården
  Sjukskrivningsfrågan ses alltmer som en del av de ordinarie ledningssystemen inom hälso- och sjukvården. Både landstingsdirektörer, närmast underställda chefer och verksamhetschefer anser nu att de har ett eget ansvar för frågan. Detta framgår av en rapport från Karolinska Institutet.
 • 2009-08-25
  Införandet av försäkringsmedicinskt beslutsstöd i landstingen
  Socialstyrelsen och Försäkringskassan har med en gemensam lägesrapport till regeringen där insatser och erfarenheter beskrivit användandet av det Försäkringsmedicinska beslutsstödet.
 • 2009-08-25
  Samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro
  Rapport som studerade om Försäkringskassans krav på komplettering av sjukintyg påverkar längden på sjukfrånvaron, dels om skillnader i sjukintygens kvalitet och krav på komplettering kan förklaras av socioekonomisk bakgrund och sjukdomsdiagnos.
 • 2005-08-25
  Problem med sjukskrivningsprocessen
  En sammanfattande rapport från Karolinska Institutet på uppdrag av Socialdepartementet.

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare
 • Anne-Marie Norén
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot