Publicerad: 15 februari 2016

Arbetsfokuserad sjukvård ska hjälpa sjukskrivna

Sjukvården ska få ansvaret att tidigt kontakta den sjukskrivnes arbetsgivare och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bli bättre. Det är några förslag som presenterades i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 

I flera år har den parlamentariska socialförsäkringsutredningen nagelfarit beslutsprocesser och -rutiner kring socialförsäkringarna, som resulterat i slutbetänkandet "Mer trygghet och bättre försäkring" som idag lämnas till regeringen.

Den största nyheten som berör sjukförsäkringsområdet för hälso- och sjukvården är att hälso- och sjukvården föreslås få ett förstärkt ansvar att kontakta den sjukskrivnes arbetsplats.

– Detta ska underlätta för en patient som är sjukskriven att  snabbare komma tillbaka i arbete, eller en person som riskerar att bli sjukskriven, säger Gunnar Axén, ordförande för kommittén i utredningen. Han nämner intressanta försök med dessa arbetsmetoder i Skåne och Jönköping.

Kritik mot långsamt system

Tanken är att råda bot på den fördröjning som i dag går ut över den sjukskrivne. Försäkringskassan bär idag ansvaret för denna samordnande roll att kontakta bland annat arbetsplatsen.

– Det tar för lång tid, ofta fem-sex veckor innan Försäkringskassan kontaktar arbetsgivaren, säger Gunnar Axén.

Förslag läggs därför fram att i sjukvårdslagen föra in en rekommendation om när läkare, arbetsterapeut eller rehabkoordinator kan ta kontakt med arbetsgivaren. Försäkringskassan har sedan ansvaret att följa upp insatserna.

Tidigare samverkan mellan myndigheter

Ännu ett förslag som presenteras i utredningen är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan allt tidigare, redan i 15:e månaden, ska satsa på arbetsrehabiliterande insatser i stället för att som i dag vänta 24 månader.

– Då finns det en chans att komma tillbaka till arbetet så insatser som exempelvis arbetsträning är viktigt. För de som varit sjukskrivna länge kan det vara viktigt att komma ut bara en timme i veckan, säger Gunnar Axén.

Ytterligare ett nytt förslag är att intensifiera kontakterna med de långtidssjukskrivna. Efter tolv månaders sjukskrivning föreslås att en ny fördjupad utredning görs kring den sjukskrivne. Flera andra förslag läggs också som bland annat berör tidsgränser i sjukförsäkringen.

SKL planerar remisskonferens utifrån slutbetänkande

Slutbetänkandet kommer under våren 2015 att gå ut på remiss till berörda instanser. SKL planerar i samband med detta en remisskonferens tillsammans med landsting och kommuner. Slutbetänkandet berör många olika områden och remisskonferensen planeras därför gemensamt med flera berörda verksamhetsområden. 

Mer trygghet och bättre försäkring. Regeringskansliet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot