Publicerad: 23 juni 2016

Bättre möjligheter till unga med funktionsnedsättning eller sjukdom

Unga med aktivitetsersättning har ökat de senaste åren och prognosen pekar uppåt. Därför är SKL positiv till att unga med funktionsnedsättning eller sjukdom får bättre möjligheter till aktivitet, arbete och sysselsättning skriver SKL i sitt remissvar till Socialdepartementet.

I regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro ingår flera förslag för
att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att flera unga kvinnor och män med aktivitetsersättning sannolikt skulle kunna börja studera eller arbeta om de fick rätt stöd och hjälp i rätt tid.

I Socialdepartementets skrivelse ”Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen” föreslås bland annat att unga ska kunna beviljas sjukersättning redan från 19 års ålder, istället för dagens 30 år. SKL är positiv till att renodla och differentiera mer i aktivitetsersättningen, men anser samtidigt att det kan vara svårt ringa in den tänkta målgruppen för reformen med sjukersättning.

SKL anser att det är viktigt med flexibilitet i systemet om reformen med sjukersättning går igenom, då det i vissa fall kan vara svåra avvägningar att bedöma ungas arbetsförmåga och progressionen över tid. SKL har utifrån detta tagit fram ett antal förslag.

SKL är i huvudsak positiv till övriga förslag, bland annat:

  • att den som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år får behålla aktivitetsersättningen under en tid om han eller hon planerar att börja studera
  • att den som haft sjukersättning under minst ett år kan få pröva att arbeta med vilande sjukersättning på 25 procent i två år, istället för ett år som idag
  • att Försäkringskassans uppföljning av arbetsförmåga vid sjukersättning i högre grad ska behovsanpassas.

SKLs remissvar till Socialdepartementet (PDF)

Om Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) hos
Socialdepartementet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot