Publicerad: 29 augusti 2017

Beställningar av FMU åter igång

Försäkringskassans beställningar av försäkringsmedicinska utredningar är nu igång igen, efter det stopp som infördes i mars.

Sedan 2010 har SKL haft en överenskommelse med Socialdepartementet om att landstingen ska genomföra försäkringsmedicinska utredningar, FMU, åt Försäkringskassan. Under 2016
beställde Försäkringskassan fler utredningar än det fanns pengar för, vilket belastar budgeten 2017.

- Försäkringskassans ledning beslutade under 2016 att öka antalet beställningar av försäkringsmedicinska utredningar som en del i åtgärderna för att påverka sjukfrånvaroutvecklingen. Det fick till följd att Försäkringskassan tappade överblicken över beställningarna. Därför stoppades alla nya beställningar av utredningar för hela Sverige i mars i år, berättar Anna Östbom, ansvarig för överenskommelsen på SKL.

Det snabbt ökade antalet beställningar innebar att det blev köer i vissa landsting eftersom de inte hann bygga ut kapaciteten i samma takt som beställningarna kom. Sju av landstingen hade dock inga köer och de fick istället bekymmer med att ha utredningskapacitet som inte användes.

- Vissa verksamheter bedrivs i privat regi och har ingen annan verksamhet än just utredningar. Vissa av dessa har fått läggas ned på grund av stoppet, säger Anna Östbom.

Pengar har skjutits till

Som en följd av de samtal som förts mellan SKL och Socialdepartementet under våren, tillfördes ytterligare 40 miljoner kronor till Försäkringskassan för försäkringsmedicinska utredningar under 2017. Därför kunde Försäkringskassan påbörja beställningarna igen i juni, med start i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

- Om det framöver uppstår köer ska Försäkringskassan portionera ut beställningar utifrån vad landstingen och deras verksamheter mäktar med och lägga eventuella köer hos Försäkringskassan istället för hos landstingen. De erfarenheter som nu finns i kombination med den lag som planeras träda i kraft 2019 kan förhoppningsvis ge bättre planeringsförutsättningar för landstingen. Lagen kommer bland annat innebära att landstingen ska kunna samverka om försäkringsmedicinska utredningar över landstingsgränserna, vilket inte är möjligt idag, förklarar Anna Östbom.

Hon menar att det viktigaste inför framtiden är att etablera en bra lokal dialog, så att den här typen av problem inte uppstår igen.

- SKL och Försäkringskassan kommer att tillsammans med landstingen se över hur utredningarna ska fördelas för 2018, säger Anna Östbom.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot