Publicerad: 15 februari 2016

Bra om landstingen ansvarar för försäkringsmedicinska utredningar

Det är positivt att landstingen/regionerna får det övergripande ansvaret för att genomföra försäkringsmedicinska utredningar och att uppdraget regleras i en särskild lag, anser SKL i sitt svar på regeringens FörMed-utredning.

Regeringens betänkande: För kvalitet - Med gemensamt ansvar (PDF, nytt fönster)

SKLs yttrande (PDF, nytt fönster)

- Förslaget är bra eftersom det ger bättre förutsättningar för landstingen/regionerna att planera sin verksamhet. De kommer också att kunna samarbeta om utredningarna, eftersom det införs en bestämmelse i lagen som ger landstingen möjlighet att sluta avtal med ett annat landsting/region eller någon annan om att utföra utredningarna, säger Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen.

SKL skriver i sitt svar att landstingen behöver få prognoser från Försäkringskassan på antal utredningar för att få ett jämnare flöde av beställningar och att beställningarna håller hög kvalitet så att de försäkrade får rätt utredning. SKL anser också att det är viktigt att både landsting som utför utredningar åt andra och landsting som är beställare får täckning för sina kostnader för administration och utvecklingsarbete.

- Från SKL har vi poängterat att förslaget att Försäkringskassan ska kunna beställa andra typer av utredningar än de som redan sker idag inte får bidra till att patienter som är i behov av vård trängs undan. Därför vill vi att tillgången på vårdpersonal som kan utföra nya utredningarna utreds noga. Om det finns brist på personal så måste det åtgärdas innan nya utredningar utvecklas, säger Dag Larsson.

Lagändringen om landstingens och regionernas nya skyldighet kommer att träda i kraft tidigast vid halvårsskiftet 2016.

Andra remissvar på betänkandet

Försäkringskassans remissvar (PDF, nytt fönster)

Läkarförbundets remissvar

Socialstyrelsens remissvar (PDF, nytt fönster)

Fakta

 

Försäkringsmedicinska utredningar beställs av Försäkringskassan när det behövs ytterligare fördjupad information om en försäkrades aktivitetsförmåga så att Försäkringskassan kan ta ställning till arbetsförmåga och rätten till sjukpenning. Under 2014 beställde Försäkringskassan 4700 utredningar av landstingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot