Publicerad: 21 februari 2019

Fördelning över de olika delarna i Sjukskrivningsmiljarden 2014

Alla landsting får del av Sjukskrivningsmiljarden för 2014. Här finns resultatet med fördelning över de olika villkoren per landsting och regioner.

Överenskommelsen 2014 för sjukskrivningsmiljarden syftar till att för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.

Fördelningen av sjukskrivningsmiljarden utgörs av en rörlig del som bygger på förändringen av sjukskrivningstalen i respektive landsting. Den andra delen utgörs av olika villkor där landstingen genomför vissa konkreta åtgärder och insatser. En del pengar av miljarden går dessutom till fortsatt nationellt utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsöverföring..

Resultat per landsting och region

Resultatet visar att samtliga landsting har klarat intentionerna kring de fyra första områdena som handlar om vidareutveckling inom följande områden: jämställda sjukskrivningar, kompetensutveckling i försäkringsmedicin, tidig samverkan och rehabkoordinering, samt ett nytt område med Psykisk ohälsa. Området psykisk ohälsa handlar om hur hälso- och sjukvården kan utveckla arbetet för patienter med psykisk ohälsa som är sjukskrivna eller riskerar sjukskrivning.

Ett annat område är elektroniska läkarintyg där resultatet visar att många landsting är igång med de nya tjänsterna (villkor 5). Det nya sättet innebär att invånaren kan bli mer delaktig i sin egen sjukskrivningsprocess och själv kan skicka sina intyg elektroniskt via Mina vårdkontakter till exempelvis Försäkringskassan.

Resultatet per landsting och regioner för de olika delarna i Sjukskrivningsmiljarden (Excel 2010, nytt fönster)

Utbetalning av sjukskrivningsmiljarden 2014 - översikt
TOTAL UTBETALNING (FEBRUARI)Villkorad del Rörlig delTotalt
Blekinge län7 930 01407 930 014
Dalarnas län14 382 905014 382 905
Gotlands län2 669 4261 827 0744 496 499
Gävleborgs län14 256 4674 439 83018 696 297
Hallands län14 308 966014 308 966
Jämtlands län5 900 6982 019 3507 920 048
Jönköpings län17 685 5695 447 15523 132 724
Kalmar län12 140 128012 140 128
Kronobergs län9 705 8322 989 39612 695 229
Norrbottens län11 652 900011 652 900
Skåne län65 975 493065 975 493
Stockholms län100 862 0360100 862 036
Södermanlands län14 383 7364 430 19118 813 927
Uppsala län17 913 314017 913 314
Värmlands län12 781 358012 781 358
Västerbottens län13 543 758013 543 758
Västernorrlands län12 558 611012 558 611
Västmanlands län13 246 025013 246 025
Västra Götalands län82 144 282082 144 282
Örebro län14 795 420014 795 420
Östergötlands län22 709 086022 709 086
 481 546 02521 152 996502 699 020

Fortsatt utvecklingsarbete

Det finns idag en ökad medvetenhet om att arbetet med patienters sjukskrivning och rehabilitering ska ingå i det ordinarie vårduppdraget och finnas med i kvalitetslednings- och uppföljningssystemen. Det finns också fortsatt utvecklingsbehov för att utvecklingen ska fortsätta i den riktningen.

Fortsatt arbete handlar därför om att ytterligare få in frågorna i ordinarie strukturer och ledningssystem, vilket vi arbetar vidare med tillsammans med landstingen under 2015.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot