Publicerad: 21 februari 2019

Fortsatt satsning för att utveckla sjukskrivning och rehabilitering

Fler koordinatorer i hälso- och sjukvården och ökad kunskap i försäkringsmedicin. Det är några av satsningarna i Sveriges Kommuner och Landstings och regeringens överenskommelse om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2017-2018.

Dag Larsson

Dag Larsson

Dag Larsson är ordförande i sjukvårdsdelegationen där frågorna beretts inför beslut i SKL:s styrelse:

- Jag tycker att det är väldigt bra att överenskommelsen är träffad på två år så att vi får mer tid för att arbeta med förbättringar inom området. Särskilt bra är att vi fortsätter arbetet inom försäkringsmedicin för att få till en ännu bättre sjukskrivningsprocess så att fler patienter får rätt sjukskrivning. Det är också bra att vi kan förstärka arbetet inom psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Årets överenskommelse är tvåårig och ett prioriterat område är funktionen för koordinering, som ska införas i andra verksamheter utöver primärvården för att kunna ge individuellt stöd till patienter som är eller riskera att bli sjukskrivna. Särskilt viktigt är att kontakt tas mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen, om patienten ger sitt medgivande, för att förebygga sjukskrivning och underlätta för patienten att komma tillbaka till arbete.

- Jag tycker att det är bra med den inriktningen, men samtidigt måste man vara lite varlig. Sjukvården har en roll som ska vara till stöd för patienten, vi får inte blir ytterligare en part som patienten ska tampas med.

Ökad kompetens inom försäkringsmedicin

Enligt Dag Larsson är satsningen på att förstärka kompetensen inom försäkringsmedicin och stödja läkarna att jobba med sjukskrivningarna en av de viktigaste delarna i den nya överenskommelsen.

- Det är viktigt för invånaren att sjukskrivningen blir rätt och vilar på rätt grunder och att läkarna känner att det görs på rätt grund. Idag finns en del diskussioner om detta och det är en svår avvägning läkaren måste göra, så det känns bra att satsa på att höja kompetensen inom det området.

I den nya överenskommelsen finns fem prioriterade områden mot tidigare sju. Två förändringar är att kunskap om jämställdhet nu ingår i samtliga områden och att plattformen för internetbehandling inte längre är en del i överenskommelsen.

Ett mål för kommande två år är att slutföra flera av de insatser som utvecklats via tidigare överenskommelser, såsom kompetenssatsningen i försäkringsmedicin, funktionen för koordinering, utvecklingsarbetet inom utökat elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Dessutom fortsätter utvecklingen av ett bedömningsstöd för rätt sjukskrivning, bland annat med pilottester i landstingen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot