Publicerad: 12 april 2016

Fortsatt satsning på rehabiliteringsforskning

De vanligaste orsakerna till sjukskrivningar är smärttillstånd av ospecifik karaktär i nacke, rygg, armar och axlar, samt psykisk ohälsa som lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress. Kommande år avsätts 40 miljoner kronor för forskning inom området.

Helén Lundkvist Nymansson

Helén Lundkvist Nymansson

- Det är viktigt att förbättra situationen för dessa diagnosgrupper inom psykisk ohälsa och smärta och att stödja människor att återgå i arbete eller att förhindra en sjukskrivning, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på SKL.

Under 2009-2011 utlyste regeringen forskningsmedel för en bättre och effektivare rehabilitering via programmet Rehabilitering i samverkan, Rehsam. Syftet var att öka kunskaperna om vilka metoder för vård och rehabilitering som främjar återgång i arbete. De forskningsprojekt som beviljades pengar är nu slutförda eller kommer att slutföras under 2016.

- Det som är bra med Rehsamsatsningen är att den har utvärderat praktiska rehabiliteringsmetoder på ett vetenskapligt sätt. Nu har vi fått tydlig kunskap om att samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren behöver utvecklas. Och för att veta hur samverkan kan utvecklas har SKL har varit angelägna om att satsningen på forskning fortsätter.

40 miljoner kronor under 2017

I 2016-års överenskommelse avsätts ytterligare 40 miljoner kronor för forskning inom området psykisk ohälsa och smärta. Syfte är att öka kunskapen om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvård och arbetslivet som bidrar till att hantera och minska det stigande antalet sjukskrivningar till följd av psykiska problem och smärtproblematik.

- Det finns många bra initiativ på gång ute i landstingen. Vi vill att de ska få möjlighet att pröva och utvärdera sitt arbete utifrån den nya kunskapen så att fler kvinnor och män kan få stöd för
att komma tillbaka i arbete. Eftersom vi vet att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män skulle jag önska att det även görs bättre jämställdhetsanalyser i det fortsatta forskningsprogrammet, till exempel genom att genusvetenskaplig kompetens knyts till forskningen säger Helén Lundkvist Nymansson

Landstingen kommer att kunna söka de nya forskningsmedlen tillsammans med högskolor och universitet under hösten 2016, för att förbereda och genomföra forskning under perioden 2017-2019. Forte kommer att få ett uppdrag att genomföra en utlysning av forskningsmedel under året, i samverkan med SKL och Försäkringskassan.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot