Publicerad: 2 mars 2017

Koordinatorn stöd för snabbare rehabilitering

Annie Hansen Falkdal, arbetsterapeut och forskare, föreläste tillsammans
med Sonya Hörnqvist Bylund om rehabkoordinatorns roll under konferensen 10 år med "sjukskrivningsmiljarden".

Varför är rehabkoordinatorn viktig?

- Det är många inblandande vid en sjukskrivning. Bara inom hälso- och sjukvården kan det vara olika professioner, kliniker och vårdcentraler. Sen tillkommer arbetsgivare och Försäkringskassan, ibland även arbetsförmedlingen. Att hålla ihop vården är ett stort och komplext jobb.

På vilket sätt kan rehabkoordinatorn stötta patienten?

- För att förkorta sjukskrivningarna och öka kvalitén på vården. Patienterna kommer snabbare till bedömning och den rehabilitering de behöver. Och så kan koordinatorn få kontakterna att flyta, speciellt med arbetsgivare.

Vad vill du att deltagarna ska ha med sig från din föreläsning?

- Att vi behöver öka kunskapen om försäkringsmedicin och betydelsen av att samverka. Det handlar om att kunna hjälpa sina patienter/klinter/anställda/försäkrade så de kan komma tillbaka till jobbet.

Vad önskar du dig framöver?

- Att det goda samarbetet som pågår med Försäkringskassan kan få fortsätta och förbättras. Koordinatorer är en ny resurs som är betydelsefull både för hälso- och sjukvården och andra aktörer.

Mer om koordinatorer i vården - ett effektivt och viktigt stöd

Dokumentation: 10 år med sjukskrivningsmiljarden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot