Publicerad: 15 januari 2019

Ny överenskommelse inom sjukskrivning och rehabilitering 2019

SKL och regeringen har tecknat en ny överenskommelse för fortsatta insatser inom området sjukskriving och rehabilitering under 2019.

Regeringen avsätter drygt 1,3 miljarder kronor för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2019. Överenskommelsen görs för att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och tjänster i väntan att beslut kan tas om en ny lag för koordineringsinsatser och om nya former för samordning och finansiering av arbetet med sjukskrivningsfrågan.

- Regeringen och SKL är överens om att förlänga överenskommelsen så att regionerna bland annat kan upprätthålla den viktiga funktionen för koordinering, säger Anna Östbom, handläggare vid SKL.

Under 2018 lade regeringen fram en proposition om en ny lag om koordineringsinsatser. Lagen, med tillhörande finansiering av funktionen, var tänkt att träda i kraft 2 januari 2019. Regeringen har även utrett andra former av finansiering av arbetet med sjukskrivningsfrågan än bidrag via överenskommelser. Ett förslag på hur en finansiell samordning kan utformas lämnades i november av utredningen Samspel för hälsa, SOU 2018:80.

I väntan på ställningstagande om dessa båda förslag har därför regeringen bedömt att det finns behov av en överenskommelse under 2019.

- Regionerna kan nu fokusera på att vidareutveckla funktionen för koordinering i avvaktan på en lag samt säkerställa att försäkringsmedicin blir ett etablerat kunskapsområde i regionerna, säger Anna Östbom.

Samma områden ingår i överenskommelsen för 2019 som i föregående års överenskommelse. Det innebär bland annat en fortsatt utveckling och fördjupning av kompetenssatsningen inom försäkringsmedicin och inom funktionen för koordinering. Men också att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer kan vidareutvecklas, kvalitetssäkras och etableras för förvaltning.

Överenskommelse 2019

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot