Publicerad: 7 februari 2018

Ny skrift: Att leda funktion för koordinering

Nu finns en ny skrift för verksamhetschefer och landstingsledningar om att leda funktion för koordinering i hälso- och sjukvården.

Omslag med illustration för skriften Att leda funktion för koordinering

SKL har tagit fram skriften ”Att leda funktion för koordinering - stöd för verksamhetschefer och landstingsledning” som beskriver ledningsarbetet både på verksamhetsnivå och på landstingsnivå. Skriften innehåller verktyg både för ledningens stöd till rehabiliteringskoordinatorn och för att stödja och följa upp arbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i den egna vårdverksamheten.

- Vi vill ge verksamhetschefer stöd och inspiration till att utveckla arbetet inom sjukskrivning och rehabilite­ring i sin vårdverksamhet, säger Anna Östbom, handläggare vid SKL.

Boken är ett komplement till SKL:s handbok ”Metodbok för koordinering”, som är en praktisk vägledning som riktar sig till rehabiliteringskoordinatorer. I samband med att metodboken skrevs framkom att det även fanns önskemål och behov av ett liknande stöd till verksamhetschefer och ledningsfunktioner i landstingen.

Anpassat stöd utifrån boken

Under 2018 kan landsting, regionala nätverk och landstingsledningar få ytterligare stöd för att utveckla funktionen i sina verksamheter genom personliga besök och stöd av Ann-Britt Ekvall, som är ansvarig för att driva delar av SKL:s utvecklingsarbete för koordineringsfunktionen. Anpassat stöd från SKL ges till:

  • verksamhetschefer och landstingsledning utifrån skriften ”Att leda funktion för koordinering”
  • landstingen utifrån ”Metodbok för koordinering - av sjukskrivning och rehabilitering"

Att leda funktion för koordinering - stöd för verksamhetschefer och landstingsledning, SKL 2017

Metodbok för koordinering - av sjukskrivning och rehabilitering, SKL 2016

Fakta

Funktion för koordinering

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete, eller att vara kvar i arbete. I uppdraget ingår även arbete med intern samordning och stöd inom hälso- och  sjukvården, samt extern samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot