Publicerad: 21 februari 2019

Överenskommelsen klar för 2016

Mindre detaljstyrning och ökat fokus på kontakter med arbetsgivare. Det är några nyheter i Sveriges Kommuner och Landsting och regeringens överenskommelse om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016.

Dag Larsson är ordförande i sjukvårdsdelegationen där frågorna beretts inför beslut i SKLs styrelse:

- Jag tycker att överenskommelsen är bra. Den har en mindre detaljeringsgrad än vad som fanns i den tidigare rehabiliteringsgarantin. Nu finns det utrymme för lokala friheter och varianter i landstingen.

I 2016-års överenskommelse ligger fokus på ökat samarbete med framförallt arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för att förebygga sjukskrivning och underlätta för patienten att komma tillbaka till arbetet. Dag Larsson tycker att det är det bra med fokus på ökat samarbete med arbetsgivare, det är något landstingen behöver bli bättre på.

- Vi har alltid arbetat för att folk ska bli friskare, men individen ska ju även kunna försörja sig. Vi måste följa upp det bättre i landstingen eftersom vi har ett ansvar för att få folk tillbaka i arbete.

Jämställdhetsperspektiv och forskning viktig

I överenskommelsen finns sju prioriterade områden, flera är särskilt inriktade mot ökad samverkan med arbetsgivare och stöd för rehabiliteringsinsatser. All verksamhetsutveckling i landstingen ska också ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv och utgå från aktuell kunskap och
forskning. Dag Larssons förhoppning är att alla landsting är igång med arbetet med förbättringar till årets slut.

- Jag vågar inte säga något om konkreta resultat till årets slut. Just nu står landstingen inför många utmaningar, bland annat med flyktingsituationen. Men överenskommelsen har gett oss bra ramar att använda resurserna utifrån hur det ser ut. Staten vill å sin sida ha konkreta resultat. Vi har fått en stor chans att visa att vi kan få det att fungera. Det handlar om frihet under ansvar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot