Publicerad: 10 februari 2017

Positivt förslag med ny lag för FMU

Socialdepartementets förslag om att införa en lag om försäkringsmedicinska utredningar (FMU) är bra, anser SKL i sitt svar till regeringen.

SKL:s yttrande om utredningen Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, delar även utredningens bedömning att en försäkringsmedicinsk utredning inte bör betraktas som hälso- och sjukvård eller som myndighetsutövning. Det skriver SKL i sitt remissvar till Socialdepartementets utredning ”Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna”.

I utredningen föreslås att försäkringsmedicinska utredningar inte ska journalföras enligt patientdatalagen (PDL) då de inte utgör hälso- och sjukvård enligt definitionen i hälso- och
sjukvårdslagen. SKL anser dock att konsekvenserna av att dokumentationen inte kan ske i journalsystemet behöver utredas ytterligare. Enligt SKL finns det två alternativa lösningar för dokumentationen:

  • de försäkringsmedicinska utredningarna ska journalföras enligt patientdatalagen (PDL) och det införs en bestämmelse i den nya lagen om detta, eller
  • de försäkringsmedicinska utredningarna journalförs inte. I detta fall måste Försäkringskassan tillhandahålla ett IT-stöd för landstingen.

Viktigt att patienter inte trängs undan

SKL tycker att förslaget om att landstingen ska tillhandhålla försäkringsmedicinska
utredningar på begäran av Försäkringskassan är bra, likaså att ett landsting kan sluta avtal med annat landsting eller annan utförare om att ta över uppgiften att utföra försäkringsmedicinska utredningar.

Även om det är positivt till att landstingen får det övergripande ansvaret för de försäkringsmedicinska utredningarna, vill SKL betona att det är viktig att uppdraget inte bidrar till att tränga undan patienter som är i behov av vård.

Mer om fördjupade utredningar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot