Publicerad: 12 september 2017

Rehabstöd får fler funktioner

Bättre översikt över sjukskrivningarna och enklare administration är två av fördelarna med webbtjänsten Rehabstöd, som framförallt används av rehabiliteringskoordinatorer och läkare. I höst blir tjänsten ännu bättre.

Ineras Rehabstöd är en webbtjänst som ger en snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Informationen hämtas från de elektroniska läkarintyg som utfärdats av hälso- och sjukvården inför en sjukskrivning.

Rehabstöd ger bland annat information om vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjuk­skrivna av en viss läkare. Viss nyckelinformation om varje sjukfall visas, men inte intygen i helhet.

– De primära målgrupperna är rehabiliteringskoordinatorer och läkare som behöver ha koll på vilka patienter som är sjukskrivna på enheten just nu, så att de kan samordna insatserna för de sjukskrivna och se till att ingen faller mellan stolarna, säger Lena Furubacke, biträdande huvudprojektledare för Intygstjänster på Inera.

Tjänsten, som sjösattes i maj 2016, har tagits emot mycket positivt av användarna och håller nu på att vidareutvecklas. Snart blir det möjligt att se sjukskrivningsgrad i översikten. Användaren kommer att kunna gå mellan Statistiktjänsten och Rehabstöd utan att logga in på nytt och det blir utökade filtreringsfunktioner, till exempel möjlighet att filtrera sjukdomar inom exempelvis åldersintervall och antal intyg som ingår i sjukfallet.

Mer tid för arbete med patienten

Caroline Grahn, rehabkoordinator på Vråens och Rydaholms vårdcentraler i Värnamo, har använt Rehabstöd i ungefär ett år. Hon är mycket nöjd.

– Att följa statistik och sjukskrivningar tog mycket längre tid förut när jag fick ta fram informationen manuellt. Det är en enorm skillnad mot i dag. Tack vare Rehabstöd kan jag nu ägna mycket mer tid åt aktivt patientarbete, att hitta patienter och hjälpa dem i rätt tid, kontakta arbetsgivare, arbetsförmedling eller socialtjänst. Rehabstöd är ett utmärkt verktyg för verksamhetsplanering vid exempelvis semestrar och läkarbyten, säger Caroline Grahn.

Hon förklarar att hon har gått från att ha en administrativ roll i teamet till att bli en mer aktiv aktör. Det gynnar både patienten och teamet.

Mer om Rehabstöd och vilken behörighet som krävs för att logga in

Fakta

Information som visas för varje sjukfall:

  • patientens personuppgifter 
  • diagnos och eventuell bidiagnos
  • sjukskrivningens start- och slutdatum
  • sjukfallets totala längd i dagar
  • antal läkarintyg
  • sjukskrivningsgrad
  • sjukskrivande läkare.

Ett sjukfall är ett eller flera läkarintyg som avser samma patient och som följer efter varandra i tid.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot