Publicerad: 14 juni 2019

Satsning på försäkringsmedicin

Under 2017-2018 gör SKL en särskild satsning på stöd för att utveckla och samordna det försäkringsmedicinska kunskapsområdet i landstingen.

En viktig grund för att uppnå god kvalitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin. För att ytterligare stärka och samordna landstingens arbete har SKL startat ett projekt inom området Försäkringsmedicin. Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig och överläkare i Stockholms läns landsting, håller i projektet från SKL.

- Uppdraget handlar om att ta reda på vilket stöd landstingen behöver och att etablera stöd för försäkringsmedicin i landstingen. Vi kommer att ge tips till landstingen, till exempel om hur de säkerställer att försäkringsmedicinska frågor blir en del av vård och behandling.

Förutom Britt Arrelöv arbetar en utredare och en administratör i projektet och en arbetsgrupp med representanter från de olika regionerna är knuten till satsningen. Utöver det kommer läkare som utbildar inom försäkringsmedicin i landstingen/regionerna och studierektorer att bjudas in för att diskutera läkares kompetensutveckling.

- Vi har börjat med att se över de vägledningar inom försäkringsmedicin som finns för läkarnas utbildning och vi kommer att komplettera med läkarnas fortbildning och andra yrkesgrupper. Därefter kommer vi att fokusera på ledning och styrning och se hur det kan utvecklas.

Ingå i ordinarie struktur

Enligt Britt Arrelöv är det är viktigt få in frågor om försäkringsmedicin i ordinarie strukturer och att arbeta för att skapa likvärdighet runt utbildningar i landstingen. Huvuduppdraget är därför att hitta stöd för struktur och systematik och det måste byggas på alla nivåer - nationellt,
regionalt och lokalt.

- När man talar om sjukskrivning är det ofta ur ett folkhälsoperspektiv, men det försäkringsmedicinska perspektivet finns sällan med. Vi tänker ta tillvara alla kunskaper vi fått under åren, landstingen ska kunna dra nytta av det SKL har gjort tidigare.

Kompetenssatsning i försäkringsmedicin ingår som ett villkor i SKLs och regeringens överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018. I villkoret ingår att landstingen ska verka för att det finns läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin som ett stöd till kollegor och medarbetare i det praktiska försäkringsmedicinska arbetet.

- Trots att vi under så lång tid utbildat läkare runt sjukskrivning så kan vi inte se att vi fått till detta som ett naturligt kunskapsområde. Försäkringskassan är fortfarande inte nöjda med underlaget de får i läkarintyget vid en sjukskrivning. Frågan är vad det beror på. Har vi lärt ut
fel saker? Eller är det så att sjukvården inte kan ge Försäkringskassan den information eller de intyg de önskar? Jag tror att det inte är någon idé att tala om hur man fyller i ett intyg innan man fått grundläggande kunskap i försäkringsmedicin, till exempel om roller och uppgifter, säger Britt Arrelöv.

Fakta

Definition av försäkringsmedicin, antagen av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum 2011:

"Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner."

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot