Publicerad: 4 september 2017

Sjukpenning under pågående ärende

Försäkringskassan bör få besluta att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall till dess att ett ärende slutligt har avgjorts, anser SKL i ett yttrande till regeringen. SKL har dock en del kommentarer och förslag angående förutsättningarna för detta.

I SKL:s remissvar till regeringens förslag "Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut" tillstyrker SKL förslaget om att ett ärende om sjukpenning, eller sjukpenning i särskilda fall, inte ska få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det inom en bestämd tid.

Även förslaget att SGI-skydd ska gälla under den tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut i ett ärende om sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning eller motsvarande arbetsskadeersättningar, tycker SKL är bra.

SKL:s remissvar (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot