Publicerad: 15 februari 2016

Starkare ansvar kring försäkringsmedicinska utredningar

Från den 1 januari 2016 är det landstingens och regionernas ansvar att genomföra försäkringsmedicinska utredningar. Det är innehållet i den försäkringsmedicinska utredningen, vars förslag som överlämnas till regeringen i dag tisdag.

Förslaget som läggs från försäkringsmedicinska utredningen är att landstingen och regionerna får hela ansvaret för att genomföra de försäkringsmedicinska utredningarna. Landstingens och regionernas skyldighet kommer att regleras i en ny lag som föreslås träda i kraft från 1 januari 2016. I lagen skrivs det även in att landstingen kan samarbeta kring att genomföra utredningarna.

- Vi är glada för att det har tagits fram en långsiktig lösning kring frågan, då det inte är rimligt att detta hanteras inom överenskommelsen med SKL som det gjorts sedan 2010. Nu ska vi titta på de förslag som lagts fram, säger Anna Östbom, SKL.

God kompetens och naturlig geografisk spridning

I försäkringsmedicinska utredningen, som letts av Ingrid Pettersson, har tre modeller diskuterats: att Försäkringskassan genomför utredningarna, att Försäkringskassan handlar upp externa aktörer eller att behålla nuvarande lösning där landstingen och regionerna uppbär ansvaret.

Utredningen landade i att stärka landstingens roll, eftersom de har god sakkunskap, kompetens samt har en naturlig geografisk spridning i landet.
Försäkringsmedicinska utredningar beställs av Försäkringskassan när det behövs ytterligare fördjupad information om en försäkrades aktivitetsförmåga så att försäkringskassan kan ta ställning till arbetsförmåga och rätten till sjukpenning. Under 2014 beställde Försäkringskassan 4700 utredningar av landstingen.

För kvalitet med gemensamt ansvar, Betänkande av FörMed-utredningen, SOU 2015:17 (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot