Publicerad: 15 februari 2016

Tio år med sjukskrivningsmiljarden

Den 24 september träffades närmare 300 beslutsfattare och nyckelpersoner inom området sjukskrivning och rehabilitering för att diskutera aktuella frågor, ta del av hur resultatet hittills av genomförda satsningar och vad vi gemensamt behöver göra framöver.

Konferensen som arrangerades av Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) tog även upp aktuell forskning och kunskap inom försäkringsmedicinska området. Cecilia Alfvén från SKL var med och planerade programmet:

- Vi är glada över att det var ett så stort intresse för konferensen. När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att mycket har hänt på 10 år, men att det samtidigt finns mer att utveckla och fortsatt stå fast vid för att sjukskrivningsfrågan ska bli en integrerad del i vård och behandling. Det är viktigt att alla ansvariga aktörer kan träffas och diskutera sjukskrivningsfrågorna eftersom det inte är en fråga som kan lösas av var och en, vi måste göra det i samverkan.

Föreläsningar om sjuktal och psykisk ohälsa

Frågor som togs upp i föreläsningar var bland annat vad som ligger bakom den senaste tidens uppgång av sjuktalen, psykisk ohälsa – om vi medikaliserar sådant som hör livet till, och hur tidig samverkan för återgång i arbete kan utvecklas. Under ett antal miniseminarium belystes vad som hänt inom området under de tio år som sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin funnits och vad som behöver fortsätta att utvecklas.

Enighet om vikten av samverkan

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade regeringens förslag för ökad hälsa och poängterade att arbetet med sjukskrivningar är en av regeringens mest prioriterade frågor. Därefter debatterade en panel med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Läkarförbundet, Socialstyrelsen, SKL tillsammans med ministern. Paneldeltagarna diskuterade framförallt hur viktig samverkan är mellan aktörer för att kunna påverka sjukskrivningarna och få individer tillbaka i arbete.

Dokumentation: 10 år med sjukskrivningsmiljarden

Fakta

Nationellt försäkringsmedicinskt forum, NFF, har funnits sedan 2002. Idag ingår Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU och Arbetsförmedlingen. NFF verkar
för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för att
stimulera aktörer till aktiv samverkan.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot