Publicerad: 21 februari 2019

Uppskattad konferens om rehabkoordinering

Den 14-15 september arrangerade SKL konferensen "Koordinatorn – ett nytt stöd i sjukskrivningen", den första nationella konferensen för rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården, sjukhusvården och psykiatrin.

Cirka 400 deltagare från hela landet var under två dagar samlade för att ta del av ny kunskap och forskning inom bland annat smärta, psykisk ohälsa, arbetsorsakade besvär samt samverkan med arbetsgivare, kopplat till sjukskrivning och rehabilitering. Dessutom utbyttes erfarenheter om rehabiliteringskoordinering både i ett dialogcafé och i 24 metodverkstäder som landstingen höll i.

Utvärdering med positivt resultat

Utvärderingarna visar att konferensen var efterlängtad och fyllde ett stort behov av kunskap och nätverkande. 215 deltagare har gett konferensen högsta betyg, övriga näst högsta betyg.

Svaren visar att rehabiliteringskoordinatorerna har ett stort behov av att träffa andra i samma roll för att utbyta erfarenheter om metoder och arbetssätt. Det finns också ett stort behov av att få ta del av ny kunskap och forskning inom området.

Några kommentarer från utvärderingen:

  • ”Har nu mer kunskap, nya kontakter, lärt känna kollegor bättre samt mer energi och mycket högre motivation till arbetet som rehabkoordinator!” 
  • ”Varmt tack för en av de bästa konferenserna jag varit på. Och jag har varit på  många!” 
  • ” Superbra, så nöjd och känner mig stärkt, glad och trygg i min yrkesroll. Nu finns en
    tydlig avgränsning mot andra inom vården. Tack för underbara glädjefyllda dagar.” 
  • ”Bra att höra inte enbart vårdens sida utan även arbetsgivarens perspektiv på rehabkoordinering. Känner mig peppad inför fortsatt arbete hemma på vårdcentralen!” 

Film om extern samverkan

Under konferensen premiärvisades SKL:s första film om rehabiliteringskoordinering. Filmen tar upp koordinatorns roll i den externa samverkan med arbetsgivare och den kommer att följas av ytterligare fyra filmer om koordinering. Samtliga filmer ska ingå i SKL:s kommande
webbutbildning för koordinatorer.

Konferensen öppnades av SKL:s ordförande Lena Micko och avslutades av socialminister Annika Strandhäll, som medverkade via video.

Film: Sammanfattning av SKL:s nationella konferens ”Koordinatorn - nytt stöd i sjukskrivningen”, Youtube

Film: Koordinering och extern samverkan, SKL Play

Samlad dokumentation från konferensen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot