Publicerad: 21 februari 2019

Utveckling av stöd för koordinatorer

SKL genomför under 2016 en satsning på att utveckla funktionen för koordinering. Det sker genom olika stödinsatser till landstingen och regionerna. Bland annat genom personliga besök och en ny handbok om koordinering.

Under våren har sex landsting, fyra regionala nätverk och ett par landstingsledningar fått
besök och stöd av Ann-Britt Ekvall som är ansvarig för att driva delar av SKL:s utvecklingsarbete för koordineringsfunktionen.

- Det stöd landstingen behöver skiftar beroende på hur långt de kommit i sitt arbete. Jag försöker förmedla tips och idéer mellan landstingen, men också prata om framgångsfaktorer, vad man ska tänka på när man utvecklar arbetet inom koordinering.

Ann-Britt Ekvall menar att det finns en osäkerhet om vad koordinatorsuppdraget innebär, hur
kontakten med arbetsgivarna ska gå till och vilka patienter de ska stötta. En del landsting tycker även att uppdraget är omfattande och behöver hjälp med att prioritera. SKL tar därför fram en metodbok/handbok om rehabkoordinering. Dessutom ska ett förslag på utbildning för koordinatorer tas fram under året.

- Flera landsting har börjat ta fram olika arbetssätt och verktyg för koordinatorer. Mycket av detta är väldigt bra, men alla gör på olika sätt. Vi behöver arbeta nationellt så att alla inte måste starta från grunden, vi ska istället dra nytta av varandra och förfina det material som
redan finns, säger Ann-Britt Ekvall.

Fakta

I SKL:s arbete med stödinsatser för funktionen för koordinering under 2016 ingår:

 • besök i landsting och medverkan vid regionala nätverksträffar
 • ta fram förslag på utbildning för koordinatorer
 • ge ut en metodbok om koordinering med:
  • beskrivning av forskningsläget
  • ansvariga aktörers uppdrag och ansvar i rehabiliteringen
  • koordinatorns uppdrag i praktiken
  • samverkan och samordning inom vården och med externa parter
  • formulär och mallar för nedladdning
 • samarbeta med projekt inom överenskommelsen, verksamheter inom SKL och externa parter.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot