Publicerad: 7 december 2015

”Att må dåligt är en del av livet”

Sjukskrivningarna inom psykiska diagnoser ökar, framförallt bland kvinnor. Psykiatrikern och terapeuten Åsa Kadowaki menar att många
sjukskrivningar inte handlar om medicinska tillstånd, utan att vi istället
förstärker dysfunktionella tillstånd. 

Under rubriken Medikaliserar vi sådant som hör livet till? höll Åsa Kadowaki en uppskattad föreläsning vid Nationellt försäkringsmedicinskt forums konferens ”10 år med sjukskrivningsmiljarden”. De ökande sjukskrivningar inom vissa psykiska diagnoser beror på att vi ser normala tillstånd som stress, livsångest och oro som sjukdomar som ska behandlas bort, säger Åsa Kadowaki.

- Vi tror att så fort något känns så är det något fel. Medikalisering innebär att man förstärker dysfunktionella beteenden. Men det är normalt att må dåligt, att känna och reagera. Det är en del av livet.

Enligt Åsa Kadowaki är ett problem idag att många är rädda och letar svaret via datorn där alla diagnoskriterier finns. De har tagit beslutet "jag måste vara sjukskriven" när de mår dåligt. Sen går de till läkaren som blir en utförare av beställningar istället för diagnostiker.

Tro på patientens förmåga

Det är vanligt att man inom hälso- och sjukvården inte vågar säga ifrån till patienten, man är rädd att de ska bli sämre eller kanske ska ta livet av sig menar Åsa Kadowaki, och pekar på att det är läkaren som gör den medicinska bedömningen och ställer diagnos, inte patienten. Läkaren har behandlingsansvaret.

Hon efterlyser ett förändrat mindset där vi tittar på vad vi vill uppnå, istället för vad vi vill undvika. Man måste tro på patientens egen förmåga och se till att individen får kunskap och redskap att hantera sitt lidande.

- Det är viktigt att stärka självkänslan. Jag brinner för empowerment och försöker hjälpa personen att hitta sina egna resurser.

Ett förändrat mindset gäller alla aktörer i sjukskrivningsprocessen, säger Åsa Kadowaki. Försäkringskassan ska lägga fokus vid vad sjukförsäkringen täcker och inte släppa igenom sjukskrivningar som inte gäller sjukdomstillstånd. Arbetsförmedlingen måste sluta utreda oförmåga och arbetshinder och istället titta på vilka arbetsresurser en person har. Arbetsgivare ska vara schyssta och följa lagar regler och överenskommelser.

- Om vi ska uppnå ett samhälle med ökad hälsa måste vi börja anstränga oss, säger Åsa Kadowaki.

Presentationer från konferensen 10 år med "sjukskrivningsmiljarden"
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot