Publicerad: 7 december 2015

Flera faktorer bakom ökad sjukfrånvaro

När de ökande sjuktalen debatteras hamnar ohälsan i fokus. Men Försäkringskassans analytiker Anton Färnström pekar på att en rad andra faktorer är viktiga för att förstå ökningen.

I debatten om sjukfrånvarons utveckling utgår man oftast från Försäkringskassans statistik över antalet utbetalda sjukpenningdagar i snitt i befolkningen, det så kallade sjukpenningtalet. Mellan 2010 och 2014 har detta ökat med över 50 procent.

- Det är uppenbart att folkhälsan inte har försämrats på samma sätt som sjukfrånvaron har ökat, därför måste man höja blicken från frågan om ohälsa och även titta på andra förklaringar, säger Anton Färnström.

Under konferensen ”10 år med sjukskrivningsmiljarden” presenterade Anton Färnström resultat från Försäkringskassans analyser om orsaken till de ökande sjuktalen. En av de viktigaste förklaringen till uppgången mellan 2010 och 2014 är förändringarna i regelverket för sjukersättning, tidigare förtidspension. När det blev svårare att beviljas sjukersättning, blev många människor istället kvar i långa sjukskrivningar, vilket i sin tur innebar att sjukpenningtalet steg.

- Effekten av detta har skattats till cirka 50 procent av ökningen mellan 2010 och 2014, säger Anton Färnström.

Systemfrågan viktig för sjukskrivningsprocessen

Ytterligare faktorer som är viktiga för att förstå sjukfrånvarons utveckling över tid, som lyfts i Försäkringskassans analyser, är arbetsmarknadens utveckling, ändrade normer, attityder och beteenden samt hur olika aktörer arbetar med frågan.

- Det är viktigt att titta på systemfrågan, hur hela sjukskrivningsprocessen fungerar. Hur en aktör agerar kan ge stora effekter i andra delar. Här är inte minst arbetsgivarna och hälso- och
sjukvården viktiga, säger Anton Färnström.

Presentationer från konferensen 10 år med "sjukskrivningsmiljarden"

Fakta

Sjukpenningtalet redovisar antalet utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad mellan 16-64 år.

  • I oktober 2015 var sjukpenningtalet 10,3
  • 2010 var sjukpenningtalet 6,7
  • 2002 var sjukpenningtalet 20,9
  • Regeringens mål är att sjukpenningtalet ska ner till 9.0 dagar till 2020.

Källa: Försäkringskassan.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot