Publicerad: 2 juni 2015

Införandet av försäkringsmedicinskt beslutsstöd i landstingen

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har med en gemensam lägesrapport till regeringen där insatser och erfarenheter beskrivit användandet av det Försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot