Publicerad: 30 juli 2015

Lyckat införande av internet-KBT kräver förberedelse

En bred landstingsövergripande satsning på internet-KBT tillsammans med primärvård och psykiatri är modellen för att nå framgång. Gärna med uppbackning från förvaltnings- och politisk nivå. Det visar en färsk utvärdering av ett pilottest i Landstinget i Kalmar län.

Rapporten utvärdering av pilottest i landstinget i Kalmar (Linnéuniversitetet i Växjö, 2014)

- En tydlig viljeinriktning från landstinget som helhet är en viktig förutsättning för att få en bra start för internet-KBT. Någon form av kompetensnätverk är sannolikt också en god förutsättning, säger Affe Lindén, landstinget i Kalmar län.

Det är två småländska kliniker i det egna landstinget som under ett och ett halvt år har använt sig av två behandlingssystem för internet-KBT, iKBT, inom primärvård och psykiatri, vars erfarenheter nu samlats i en rapport av Linnéuniversitetet. Båda systemen fick goda omdömen av behandlarna, men det ena ansågs vara mer patientvänlig då den erbjöd en stor variation i det material som ingår i de båda testade programmen. Det andra systemet bedömdes däremot passa behandlarna bättre.

”Med den nationella tjänsten finns fördelar”

Affe Lindén tror att metoden kommer att efterfrågas i allt högre grad bland patienter när det blir känt att internetbehandling finns att tillgå. Kalmar har drivit iKBT på totalt fem orter där de behandlat patienter boende i elva av länets tolv kommuner.

- Våra medborgare och patienter ställer allt högre krav på tillgänglighet och en av de stora fördelarna med iKBT är att metoden är mer eller mindre oberoende av tid och rum, patienten kan utföra sina övningar när som helst på dygnet. Många har ju dessutom skola eller arbete dagtid och för dem tror jag iKBT är ett bra alternativ, menar Lindén.

”Omedelbart efter semestern” kommer landstinget enligt honom att utröna hur ett ordnat införande ska ske. Kostnader, organisation och patientavgifter måste diskuteras.

- Det finns en viljeriktning att gå vidare med iKBT i vårt landsting. Med den nationella tjänsten finns många fördelar, inte minst när det gäller säker inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster samt kvalitetssäkring av metoden.

Goda erfarenheter har erhållits kring en ny metod

På frågan vad Affe Lindén ser som det viktigaste resultatet i studien svarar han:

- Jag tycker att det givit goda erfarenheter av en ny metod. Dessutom blir det en kvalitetssäkring eftersom behandlingen sker likvärdigt, oavsett vem som är patientens behandlare.

Båda systemen A och B upplevdes som positiva – det ena var mer patientvänligt och det andra mer behandlarvänligt. Vad var de stora skillnaderna som du upplevde, Affe Lindén?

- Ett av systemen innehåller ganska mycket text vilket kan kännas tungt för en patient med depression, i synnerhet en djupare sådan. Ett förslag från behandlarna är att leverantören skulle kunna tillfoga en knapp för "mindre text" eller "lättläst".

- Det system som behandlarna upplevde som mest patientvänligt har å andra sidan en svaghet när det gäller överskådlighet och kontroll. Eftersom alla patienter var kodade behövdes en "kontrabok" vid sidan om. Man upplevde att det finns risk för sammanblandning med detta. Med tanke på den nya nationella tjänsten och inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster är sannolikt detta inte ett bekymmer i framtiden.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot