Publicerad: 12 maj 2015

Processutvärdering visar på få kontakter med arbetsgivare

Lite fokus på återgång i arbete under MMR-insatserna. Hög
personalomsättning i teamen. Det är några resultat som framkommer i Karolinska institutets processutvärdering av Rehabiliteringsgarantin.

Processutvärdering av rehabiliteringsgarantin, rapport 2014, Karolinska Institutet (PDF, nytt fönster)

En webbenkät till rehabiliteringspersonal i de tre landstingen Västra Götaland, Skåne och Jönköping skildrar några problem med processerna i de multimodala teamen, MMR, för långvarig diffus smärta. Totalt är det 329 personer som behandlar psykisk ohälsa som svarat på enkäten respektive 383 svar från MMR-behandlare.

Utvärderingen visar att bara hälften av MMR-teamen uppger att de tyckte att det var viktigt eller mycket viktigt med återgång i arbete efter avslutad rehabilitering.

Varför ser det ut så här, Therese Hellman, en av forskarna bakom studien?

- Vi får inte svar på varför i utvärderingen, men i de extra intervjuer vi gjort med 17 personer verkar det som att behandlingen först och främst har fokus på hälsa och välbefinnande hos patienterna. Först därefter koncentrerar sig behandlarna på återgång i arbete. De ser det inte som en kombination.

Anna Östbom, handläggare på SKL, hade hoppats att landstingen hade kommit längre vad gäller fokus på återgång i arbete.

- Nu känns det viktigt att fler satsar på att utveckla detta område, menar Anna Östbom.

Kort behandlingsperiod och hög personalomsättning

I studien tonar andra slutsatser fram. Många av behandlarna ansåg att rehabiliteringsperioden för MMR var för kort – en snittperiod på cirka fem-åtta veckor – för att hinna med att lägga fokus på arbetsrelaterade insatser. Att generellt förlänga MMR-behandlingen är ingen lösning menar Therese Hellman som istället vill se snabbare kontakter med arbetsgivare från start.  

- För personer som är långtidssjukskrivna kan det dock vara en idé att förlänga rehabiliteringsperioden, säger Therese Hellman.

Ännu ett dilemma är enligt henne att det är en hög omsättning av personal i teamen. Intervjuer med teamen visade att två av tre tyckte att omsättningen var stor.

- Hälften av dessa svarade också att de upplevde detta som ett problem. Att det ser ut så här i teamen beror troligen på att många tjänster finns på projektbasis i landstingen, säger Hellman.

Mer tankar om arbetsåtergång i KBT- och IPT-teamen

Positivt är att cirka två tredjedelar av de som arbetade med KBT- och IPT-behandlingar hade fokus på återgång i arbete.

- Egentligen tror jag inte att de har en annan syn på detta. Man diskuterade detta i teamen, men man gjorde ändå inga direkta insatser mot arbetsgivare, säger Hellman.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot