Publicerad: 2 juni 2015

Rehabiliteringsgarantin förebygger sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

Tidig KBT-behandling, innan personer hunnit bli sjukskrivna för psykisk
ohälsa, verkar ha god effekt. KBT-behandling minskade sjukfrånvaron hos personer med psykisk ohälsa med ungefär 35 procent per år. Även antalet vårdbesök och förskrivna läkemedel sjönk efter behandlingen.

Rapport Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro (2014:12, ISF)

För kvinnor och män som fick smärtbehandling (multimodal rehabilitering) fanns inte samma positiva nedgång i sjukskrivning efter behandlingen. Där ökade sjukfrånvaron med 25 procent per år. Däremot rapporterade patienterna en förbättrad hälsa efter behandlingen. 

- Behandlingen (MMR) verkar ha fungerat inlåsande för många, Efter behandlingen har sjukskrivningen av olika orsaker blivit permanent, säger Pathric Hägglund en av författarna till rapporten.

Det är resultat från en uppföljande granskning av rehabiliteringsgarantin från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau).

- Forskning om rehabilitering visar att det behövs kompletterande insatser på arbetsplatsen för att påverka sjukfrånvaro. Det är något vi behöver se över inför framtiden, säger Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot