Publicerad: 2 juni 2015

Samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro

Rapport som studerade om Försäkringskassans krav på komplettering av sjukintyg påverkar längden på sjukfrånvaron, dels om skillnader i sjukintygens kvalitet och krav på komplettering kan förklaras av socioekonomisk bakgrund och sjukdomsdiagnos.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot