Publicerad: 23 januari 2019

Fråga och svar

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 januari 2019.

Syfte

Läkarintyget behövs för att styrka programdeltagaren ska kunna behålla sin ersättning efter den sjunde sjukfrånvarodagen. Läkarintyget ska även ge Arbetsförmedlingen underlag för att vid behov kunna anpassa programmet så att deltagaren kan gå kvar trots sjukdom.

Om intyget

Detta är ett nytt läkarintyg då Arbetsförmedlingen tar över Försäkringskassans hantering av läkarintyg för deltagare i program. Läkarintyget har tagits fram på grund av ändrade regler för deltagare i program som innebär att de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och blir sjuk i mer än sju dagar ska lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att få behålla sin ersättning.

Fram till 31 december 2018 används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning för dessa patienter. Från 1 januari 2019 ska Arbetsförmedlingen ta emot intyget istället för Försäkringskassan. Det nya intyget uppfyller även nya krav i och med nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Övergångsregel

  • Är intygets från-och-med-datum 1 januari 2019 eller senare ska Arbetsförmedlingens nya intyg användas och med Arbetsförmedlingen som ny mottagare.
  • Är intygets från-och-med-datum 31 december 2018 eller tidigare ska Försäkringskassans intyg för sjukpenning användas och med Försäkringskassan som mottagare.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att ha rutiner under en övergångsperiod för felaktigt skickade läkarintyg.

Här finns intyget

Läkarintyget i PDF-format, Arbetsformedlingen.se.

Kommande nyheter

Intyget kommer att digitaliseras under 2019 och blir då tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Det blir då även möjligt att skicka intyget elektroniskt till Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot