Publicerad: 15 november 2018

Fördjupade utredningar

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade medicinska utredningar. För perioden 1 januari–31 december 2018 ingår SKL och regeringen en ny överenskommelse för de fördjupade utredningarna.

Överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar, TMU, SLU och AFU (PDF, nytt fönster)

Inom rehabiliteringskedjan ställs krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

I vissa ärenden finns behov av fördjupade utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns behov av en arbetsförmågeutredning (AFU), som kan utföras av enbart läkaren, eller läkaren och andra kompetenser. Teambaserad utredning (TMU) görs med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården.

Alla landsting kan idag utföra AFU efter att de utbildat personal och om Försäkringskassan väljer att beställa dessa utredningar. Utredningsformerna TMU och SLU kommer att fasas ut under 2018 efter att en ny utredningsform som ska ersätta TMU är klar.

Överenskommelsen 2018

Överenskommelsen innebär att staten ersätter landsting som, inom en bestämd tid, levererar SLU, TMU och AFU, efter beställning från Försäkringskassan.

I överenskommelsen framhålls att Försäkringskassan ska ansvara för att flödet av beställningar sker så att landstingen får förutsättningar att utföra utredningarna.

Ersättningen fördelas till respektive landsting utifrån aktuella sjuktal, och med hänsyn till att det finns förutsättningar att långsiktigt bedriva utredningar i varje landsting. Försäkringskassan och landstingen har dessutom ett gemensamt ansvar för att minska antalet avbokningar av inbokade utredningar.

Ny lag för försäkringsmedicinska utredningar

Den nya lagen innebär att landstingen ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Landstingen kan även få sluta avtal med exempelvis ett annat landsting om att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Landstinget har också rätt till ersättning från staten för kostnader för utförda försäkringsmedicinska utredningar. Lagen börja gälla den 1 januari 2019.

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Förordning om försäkringsmedicinska utredningar

Pengar och uppföljning

Inom den nya överenskommelsen om försäkringsmedicinska utredningar har 250 miljoner kronor avsatts för ersättning till landstingen för perioden 1 januari-31 december 2018.

Redovisningskrav och rutiner 1 januari-31 december 2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot