Publicerad: 14 juni 2019

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Det försäkringsmedicinska beslutstödet ska vara ett stöd för läkare och handläggare på Försäkringskassan när de arbetar med sjukskrivningar. Det ska höja kvaliteten på sjukskrivningar och göra dem mer enhetliga.

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB)  kom till som en reaktion på den ökande andelen sjukskrivna i slutet av 1990- och början av 2000-talen. Det rådde dessutom stora regionala skillnader i sjukskrivningstider för samma diagnos.

Sveriges Kommuner och Landsting slöt därför en överenskommelse med staten för att hälso- och sjukvården skulle göra sjukskrivningarna mer lika över landet samt utveckla arbetet med sjukskrivningar.

Vägledning och rekommendationer

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet består av två delar:

  • Övergripande principer för sjukskrivning.
  • En uppsättning rekommendationer för bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.  Rekommendationerna i beslutsstödet är vägledande och kan hjälpa läkarna att tala med patienterna om sjukskrivning.

Läkaren har alltid möjlighet att göra en individuell bedömning och göra avsteg från rekommendationen. Då krävs en särskild motivering i medicinska underlaget till Försäkringskassan.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot