Publicerad: 26 september 2019

Utbildningar och vägledningar inom försäkringsmedicin

SKL har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin och en webbutbildning i försäkringsmedicin.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och övrig berörd hälso- och sjukvårdpersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens.

Syftet med vägledningarna och webbutbildningen är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i ärenden som kräver försäkringsmedicinska bedömningar.

Vägledningar med kompetensmål

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – sju vägledningar

SKL har tagit fram sju vägledningar som kan användas av utbildningsansvariga, utbildare och handledare vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling.

Fem vägledningar riktar sig till läkare och bygger den försäkringsmedicinska kompetensen i flera steg. Från grundläggande kunskaper till mer avancerade nivåer med förmåga till praktisk tillämpning. Två vägledningar riktar sig till funktionen för koordinering och till övrig berörd hälso- och sjukvårdspersonal.

Vägledningarna ger rekommendationer om kompetensmål och förslag på vad olika utbildningsmoment kan innehålla för att motsvara målen. Syftet är säkerställa att läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården får den kompetens de behöver för arbetet med  försäkringsmedicinska frågeställningar.

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin är en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Övriga målgrupper är specialistkompetenta läkare och andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kursen utgår från Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistkompetens och bygger vidare på målbeskrivningar i vägledningar för läkares grundutbildning och allmäntjänstgöring. Kursen är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin och har tagits fram av SKL i samarbete med några landsting.

Upplägg

Kursen är indelad i sju moduler. Grundmodulen riktar sig till läkare och andra yrkesgrupper inom alla kliniska specialiteter. Efter genomgången grundmodul utfärdas kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens. Kursintyget lämnas till handledare eller lokal kursledare för underskrift.

Handledning online

Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov.

Försäkringsmedicin för ST-läkare i psykiatri, handledning online, 6 november kl. 10-12

Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, handledning online, 3 december 13-15

 

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot