Publicerad: 8 oktober 2019

Försäkringsmedicinska utredningar

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå vid bedömning för att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Inom rehabiliteringskedjan ställs krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

Den nya lagen innebär att landstingen ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Landstingen kan även få sluta avtal med exempelvis ett annat landsting om att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Landstinget har också rätt till ersättning från staten för kostnader för utförda försäkringsmedicinska utredningar.

Förordning och föreskrift om försäkringsmedicinska utredningar

Som stöd till lagen finns en förordning med kompletterande bestämmelser som förtydligar bland annat hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge vårdgivaren inför en utredning och hur vårdgivaren ska ersättas.

Försäkringskassan har även tagit fram en föreskrift med kompletterande bestämmelser till förordningen som berör ersättning till regionerna.

Sammanfattning av lagen om försäkringsmedicinska utredningar (PDF, nytt fönster) 

Frågor och svar om förordningen om försäkringsmedicinska utredningar (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot