Publicerad: 5 oktober 2018

Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering

SKL har tagit fram en metodbok för att ge praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator.

I metodboken beskrivs det arbete som rehabiliteringskoordinatorn förväntas göra, hur koordinering kan utföras i praktiken och vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Som ett komplement till boken finns också praktiska tips, frågeformulär, frågeguider, blanketter och mallar som nås via vårdhandboken.se.

Materialet kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och underlätta koordineringen. Frågeformulären och blanketterna har tagits fram utifrån beprövad erfarenhet men är inte vetenskapligt testade.

Den information som tidigare fanns på denna sida är nu flyttad till Vårdhandboken.

Vårdhandboken.se

Metodbok för koordinering i hälso- och sjukvården, SKL 2016

Processteg koordinering

Rehabkoordineringens tre huvudområden är individuellt stöd till patienten, samverka och samordna internt och samverka externt.

Fakta

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer kvinnor, män och transpersoner i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för individen att återgå till arbetslivet.

I uppdraget ingår även intern samordning och stöd inom hälso- och sjukvården och extern samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot