Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Dokumentera

Alla kontakter som rehabkoordinatorn har ska dokumenteras i patientens journal. Rutiner och system för journalskrivning kan se olika ut inom olika landsting. För att i framtiden kunna ta fram jämförande statistik och under­lag är det en förutsättning att samma terminologi och sökord används natio­nellt. Här finns ett förslag till journalmall för rehabiliteringskoordinatorns dokumentation.

Dokumentationsmall för rehabiliteringskoordinator (PDF, nytt fönster)

Dokumentera även KVÅ-koder (klassifikation av vårdåtgärder). KVÅ-kod är en åtgärdskod som används som en statistisk beskrivning av åtgärder bland annat inom hälso- och sjukvården.

Om KVÅ-koder hos Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot