Publicerad: 9 januari 2017

Fråga och svar

Följa statistik

Sjukskrivningsstatistik kan användas som ett verktyg för verksamhetsförbättring på vårdenheten.

Nationell statistik över ordinerad sjukskrivning är tillgänglig för alla via Ineras Statistiktjänst, som visar statistik från alla elektroniska läkarintyg utfärdade inom hälso- och sjukvården. Med stöd av statistiktjänsten går det att följa antalet sjukfall uppdelat på kön och för olika diagnoser, åldersgrupper, sjukskrivningsgrad och längd.

Personal inom hälso- och sjukvården kan se statistik för sin vårdgivare om de har särskild behörighet. Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till statistiken. Personal inom hälso- och sjukvården som inte har behörighet att logga in har alltid tillgång till den nationella statistiken.

Nationella statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning

Inera om Statistiktjänsten och särskild behörighet

Lathund för analys av sjukskrivningsstatistik

Landstinget i Kalmar har tagit fram en lathund med analysfrågor för att följa sjukskrivningsstatistik via Ineras statistiktjänst.

Lathund för sjukskrivningsstatistik, Landstinget Kalmar (PDF, nytt fönster)

Svarsblankett för sjukskrivningsstatistik och analys, Kalmar (word, nytt fönster)

Formulering av uppdrag för kvalitetsuppföljning

För att rehabkoordinatorn ska kunna läsa journaler, ta fram statistik från Rehabstöd och Statistiktjänsten (dessa tjänster kräver behörighet) krävs att du har fått ett kvalitetssäkringsuppdrag av verksamhetschefen. Uppdraget ska dokumenteras av verksamhetschefen och diarieföras enligt verksamhetens vanliga rutiner. Patienten har rätt att få veta vem som har läst journalen och tagit del av sjukskrivningsdata och det är viktigt att kunna härleda loggen (den elektroniska åtkomsten) till ett diariefört kvalitetssäkringsuppdrag. Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag på formulering av uppdrag för kvalitetsuppföljning som kommer under januari-februari 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot