Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Gå igenom sjukskrivningslista och prioritera

Olika IT-stöd kan användas i koordineringsarbetet, till exempel för att hämta statistik och följa sjukskrivningsarbetet. Ineras Rehabstöd är utformat för att stödja de som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter. 

Rehabstöd

Rehabstöd ger användaren en bra överblick över samtliga pågående sjukfall på en vårdenhet. Informationen hämtas ur de elektroniska läkarintyg som utfärdats av hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs. För att använda Rehabstöd krävs särskild behörighet och säker inloggning med SITHS-kort.

Till Rehabstöd

Om behörighet i Rehabstöd

Att prioritera

Vilka sjukfall ska prioriteras för att arbeta med mer fördjupat? Vilka patienter riskerar att få svårigheter att återgå i arbete? Som ny rehabiliteringskoordinator kan det vara lämpligt att prioritera och börja att arbeta med de nya sjukfallen. Det som främst påverkar möjligheten att återgå i arbete är patientens tilltro till sin egen förmåga. Andra faktorer som kan påverka är:

  • psykisk ohälsa
  • icke specifik smärta
  • andra komplexa tillstånd
  • tidigare sjukskrivningsperioder
  • kön och ålder
  • om patienten medverkat i andra utredningar som kan vara till hjälp i bedömningen av funktion och aktivitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot