Publicerad: 4 januari 2018

Fråga och svar

Inhämta samtycke

Det är viktigt att inhämta individens samtycke vid koordinering. Ett samtycke gör att flera myndigheter kan samverka om individen så att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen det effektivare. Detta gäller för samtycke:

  • Ett muntligt samtycke gäller. Det måste dock dokumenteras i patientjournalen vilket datum och hur samtycket inhämtats.
  • Samtycket bör inhämtas skriftligt. Det blir då tydligt för patienten vad medgivande gäller. Varje aktör ska försäkra sig om att det finns ett samtycke.
  • Var tydlig med att informera patienten vad samtycket innebär. Lämna gärna en kopia på samtyckesblanketten till patienten.

Två mallar med olika samtyckesblanketter: 

Mall för patientens samtycke - flera aktörer (word, nytt fönster)

Mall för patientens samtycke - arbetsgivare (word, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot