Publicerad: 19 december 2016

Fråga och svar

Kartläggning av rehabiliteringsbehov

En stor del av koordineringsarbetet handlar om patientkontakt där fokus ligger på att skapa förändring och att ta fram resurser hos individen som ibland kan vara väl dolda. Koordinatorn ska skapa motivation hos patienter som sällan är motiverade till de för­ändringar som krävs av dem.

Ett bra sätt att kartlägga en individs rehabiliteringsbehov är att använda frågeformulär och skattningar och att samtala med individen för att få fram kompletterande uppgifter. Dessa formulär och checklistor kan användas för att kartlägga rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation.

Mall för patientens grunduppgifter och frågeformulär förutsättningar (word, nytt fönster)

Frågeformulär Norfunk och skattning arbetsförmåga (word, nytt fönster)

Frågeformulär om levnadsvanor, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Formulär och stöd vid kartläggningssamtal (PDF, nytt fönster)

TRIS - metod för rehabiliteringsinventering

Landstinget i Sörmland har tagit fram arbetsmetoden TRIS för rehabiliteringsinventering vid komplexa ärenden. Metoden syftar till att åstadkomma ett effektivt flöde i samverkansarbetet och i individens rehabiliteringsprocess.

TRIS - rehabiliteringsinventering vid risk för långtidssjukskrivning (PDF, nytt fönster) 

Läs mer om TRIS under samverka externt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot