Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Kontakt med arbetsgivare, företagshälsovård, arbetsförmedling

Det är viktigt att redan vid första samtalet med patienten ta reda på om patienten berättat för sin arbetsgivare eller Arbetsförmedling om sin situation och eventuella besvär. Syftet är att se om det är möjligt att göra någon anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna.

Behov av samverkan

Om patienten har haft kontakt med sin arbetsgivare eller Arbetsförmedling utan att få gehör för sina behov, eller om patienten inte har förmåga att ta egen kontakt, behöver rehabkoordinatorn ta kontakt med arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen för att se om det finns behov av samverkan. För detta behövs patientens samtycke.

Mer om att inhämta samtycke

För att få information om patientens arbetssituationen har SKL tagit fram ett frågeformulär med frågor till både arbetsgivare och anställd som kan användas. Det finns även en mall för att informera arbetsgivare om rehabkoordinatorns roll och kontaktuppgifter.

Mall för information till arbetsgivare om rehabkoordinering (word, nytt fönster)

Mall för frågor om arbetet till arbetsgivare och patient (word, nytt fönster)

Rehabverktyget

Tipsa arbetsgivaren om att använda Rehabverktyget® för att få råd och tips om praktiskt rehabiliteringsarbete och var i rehabiliteringskedjan den anställde befinner sig. Verktyget finns under knappen “räkna ut”.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot