Publicerad: 3 november 2017

Fråga och svar

Kontakt med patienten

Patienten ska ha en kontaktperson på sin vårdenhet. Om patienten har behov av sjukskrivnings- och rehabiliteringskoordinering kan koordinatorn vara denna person, om det inte faller sig naturligt att patienten träffar annan pro­fession regelbundet, som passar bättre som kontakt.

Att vara kontaktperson betyder att vara tillgänglig för patienten och kunna svara på frågor om hur det praktiskt går till vid sjukskrivning och vad som händer i patientens vård och behandling. Här finns förslag på sidor och mallar som kan användas i kontakten med patienten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot